Проходження
 Шахта 
за  добу
з  поч. місяця
з  поч. року
план
факт
 + , -
%
план
факт
%
 + , -
%
 + , -
факт
план
гірничих виробок на  шахтах  за  4 квiтня 2020 р.
ф. 2П
Всі  виробки
ДП "Львiввугiлля
33
0,0
-33
0
0,0
-127
0
127
91,5
-251
2716
2967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Великомостiвська
3
0,0
-3
0
0,0
-12
0
12
98,8
-6
486
492
 Межирiчанська
7
0,0
-7
0
0,0
-23
0
23
90,9
-54
539
593
 Вiдродження
2
0,0
-2
0
0,0
-8
0
8
101,5
4
272
268
 Лiсова
7
0,0
-7
0
0,0
-28
0
28
83,3
-80
398
478
 Степова
8
0,0
-8
0
0,0
-32
0
32
80,4
-130
532
662
 Червоноградська
6
0,0
-6
0
0,0
-24
0
24
103,2
15
489
474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шахта 
за  добу
з  поч. місяця
з  поч. року
план
факт
 + , -
%
план
факт
%
 + , -
%
 + , -
факт
план
Розкривні  і підготовчі виробки
88,3
-344
2593
2937
0,0
0
127
0,0
-33
0
33
ДП "Львiввугiлля
-127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98,8
-6
486
492
0,0
0
12
0,0
-3
0
3
 Великомостiвська
-12
90,9
-54
539
593
0,0
0
23
0,0
-7
0
7
 Межирiчанська
-23
101,5
4
272
268
0,0
0
8
0,0
-2
0
2
 Вiдродження
-8
83,3
-80
398
478
0,0
0
28
0,0
-7
0
7
 Лiсова
-28
80,4
-130
532
662
0,0
0
32
0,0
-8
0
8
 Степова
-32
82,4
-78
366
444
0,0
0
24
0,0
-6
0
6
 Червоноградська
-24