Відокремлений підрозділ

«Управління «Західвуглепромсанекологія»

 80100, Україна, Львівська обл., ДП «Львіввугілля»

Тел. (03257) 2-01-30, 2-32-39 (комутатор)

 м. Червоноград. вул. Бічна Промислова, 33

зінько Володимир

E-mail: sanekologia@gmail.com

Начальник Управління – Зінько Володимир Володимирович

 

Відокремлений підрозділ «Управління «Західвуглепромсанекологія» ДП «Львіввугілля» створено згідно з наказом ДП «Львіввугілля» від 27.03.2000р. № 66.

Управління створене з метою сприяння здійсненню встановлених завдань з виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності, передбачених Статутом ДП «Львіввугілля», сприяння розвитку економіки та інвестиційної діяльності, задоволення соціально-економічних потреб працівників Управління, надання послуг юридичним і фізичним особам.

Відокремлений підрозділ “Управління “Західвуглепромсанекологія” надає послуги шахтам (відокремленим підрозділам) державного підприємства “Львіввугілля” та окремим підприємствам різних форм власності із дослідження впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище, промислову санітарію.

Видами діяльності, які здійснює Управління, є:

1. Надання послуг із дослідження факторів впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середовище та умови праці підрозділам Підприємства та підприємствам інших галузей народного господарства з метою дотримання вимог нормативно-правових актів з питань екології, промислової санітарії, техніки безпеки та охорони праці, для здійснення контролю та атестації робочих місць.

2. Проведення досліджень та інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел; розробка проектів гранично – допустимих викидів та санітарно – захисної зони; розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; розробка проектів екологічних паспортів організацій і підприємств.

3. Проведення фізико-хімічних досліджень складу і властивостей речовин, проведення інструментальних замірів:

- стічних, технологічних, поверхневих вод, питної води, локальних водозаборів;

- атмосферного повітря;

- повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин на поверхні підприємств та в підземних гірничих виробках;

- ґрунтів.

4. Проведення вимірювань:

- акустичних величин (рівнів шуму при роботі машин та механізмів, інфразвуку, вібрації);

- оптичних та оптично-фізичних величин (освітленість, яскравість);

- температури і теплофізичних величин (температура, температура поверхонь, вологість, інтенсивність інфрачервоного випромінювання, швидкість руху повітря);

- величин важкості та напруженості трудового процесу.

5. Проведення санітарн6о-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць.

6. Радіологічні дослідження (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант), вимірювання електричних і магнітних випромінювань електромагнітних полів промислової частоти на робочих місцях.

7. Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин (визначення швидкості і об’єму газів, швидкості руху повітря).

8. Проведення досліджень для контролю за виконанням заходів із охорони навколишнього природного середовища на промислових майданчиках суб’єктів господарювання і за їх межами; за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил по охороні праці на робочих місцях.

Фахівці проводять заміри в підземних виробках та на поверхні шахти, складають карти шумів, мікроклімату, освітленості, рівня шуму, вібрації та пилу, температури вологості, інтенсивність інфрачервоного випромінювання.

Інші види діяльності можуть здійснюватись Управлінням, якщо вони не суперечать законодавству України і відповідають цілям і предмету діяльності, передбачених в Статуті ДП «Львіввугілля». Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Управлінням за умовами отримання спеціального – дозволу, ліцензії відповідно до чинного законодавства.

Здійснюючи свою діяльність, Управління забезпечує дотримання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», законодавства України про надра та про охорону навколишнього природного середовища, та інших законодавчих актів, які стосуються його діяльності.