Відокремлений підрозділ

” Геологорозвідувальна експедиція”

ДП”Львіввугілля”

 clip_image003

44700,  Україна, Волинська обл.,

м. Володимир-Волинський,

вул. Устилузька, 19

 (03342 ) 2-07-50,  факс 2-19-63

E-mail:  geolog@vv.lt.ukrtel.net

Начальник – Ровицький Роман Володимирович

 

Відокремлений підрозділ “Геологорозвідувальна експедиція” створено згідно наказу Державного підприємства “Львіввугілля” №139 від 01.07.2013 р.

Він є правонаступником Володимир-Волинської ГРП, створеної в 1948 році в складі тресту “Волинськвуглерозвідка”, який був організований для проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку кам’яного вугілля в межах перспективних площ Волинської і Львівської областей.

Види діяльності, які здійснює підрозділ:

- Обстеження стану режимних і експлуатаційних свердловин на воду.

- Буріння свердловин для еколого-гідрогеологічного моніторингу.

- Буріння експлуатаційних свердловин на воду.

- Тампонаж непридатних для використання режимних, експлуатаційних на воду, та поверхневих розвідувальних свердловин, які можуть бути джерелом забруднення питних вод, або сприяти прориву води в гірничі виробки при підробці їх стовбура.

- Проведення еколого-гідрогеологічного моніторингу (періодично – за прийнятим графіком, або позапланово – в екстремальних природних і в техногенних ситуаціях, в т.ч. на окремих і суміжних територіях) шахтних полів.

- Режимні роботи, які включають:

- замір рівня поверхневих та підземних вод в горизонтах по режимній мережі (при необхідності – на суміжних територіях, а також – в межах всього басейну);

- контрольний відбір проб води на хімічний склад (в т.ч. на мікрокомпоненти і бактеріальний аналізи) в зонах санітарної охорони I,II,III поясів в межах водозаборів шахт.

Збір та аналіз інформації:

- про водоприпливи в шахти;

- про обсяги  відкачки шахтних вод на поверхню;

- про обсяги і цільовий напрямок використання прісних вод питної якості в гірничих виробках та на поверхні;

- про динаміку рівневого режиму поверхневих і підземних вод в зоні впливу шахт на етапах освоєння вугленосної площі.

- Узагальнення і оформлення матеріалів для складання “Зведеного цільового звіту та бази даних про динаміку стану еколого-гідрогеологічного середовища Червоноградського геолого-промислового району на етапах освоєння Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну”.

Виконання поточних гідрогеологічних робіт:

- надання гідрогеологічних висновків щодо можливості підробки незатампонованих старих геологорозвідувальних свердловин;

- прогнози водоприпливів в гірничі виробки шахт;

- розрахунок відкачки шахтних вод, та  співставлення з припливами вод в

шахті;

- аналіз зміни хімічного складу поверхневих і підземних вод та розробка

рекомендацій по зменшенню їх забруднення.

Розробка висновків щодо обґрунтованості та доцільності списання запасів кам’яного вугілля, які не підтвердилися,  або залягають в складних гірничо-геологічних умовах.

Складання геологічних звітів про розвідку та переоцінку запасів вугілля шахт.

Вивчення еколого-гідрогеологічного впливу  шахт, які ліквідуються, в т.ч. на етапах зупинки водовідливу та засипки шахтних стволів.

Надання гідрогеологічних висновків прогнозного і рекомендаційного напрямків про водоприпливи, хімізм води на етапах проходження, відробки лав, при ліквідації гірничих робіт.

Надання шахтам довідкової інформації за даними фондових матеріалів.

Вивчення еколого-гідрогеологічного впливу шахт із зупиненим водовідливом, або після засипки стволів – на діючі  шахти.

Надання гідрогеологічних висновків, щодо можливості підробки неякісно затампонованих свердловин.

Підготовка матеріалів для  складання бази даних еколого-гідрогеологічного напрямку.

Оцінка запасів підземних вод на шахтних водозаборах (для затвердження в ДКЗ).

Коригування геологічних планів вугільних пластів на шахтних полях в зв’язку з результатами гірничих робіт і підземного буріння.

Складання геологічних розрізів та відбір проб ґрунтів для проектування будівельних робіт.

Розробка гірничо-геологічного обґрунтування забудови або будівництва підземних споруд.

Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.