Контакти

ДО ДЕЯКИХ РОЗДІЛІВ САЙТУ ІНФОРМАЦІЯ

ТИМЧАСОВО

ОБМЕЖЕНА

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Телефон для звернення:

+38(03257)2-04-59

Календар
Серпень 2016
П В С Ч П С Н
« Лип   Вер »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Авторизація
Архів

Гірники дільниці з видобутку ву­гілля, яку очолює досвідчений гірни­чий інженер Сте­пан ГРИЦАК, у липні на добу видають на-гора 850 тонн якіс­ного твер­дого палива, а у першо­му півріччі вугле­видобуток стано­вив 139 650 тонн, “плюс” до плану – 16 650 тонн.

Зважаючи на поставлене перед держав­ними вугільними підприєм­ства­ми завдання Міненерговугілля України працювати прибутково, у ДП “Львіввугілля” Програма розвитку гірничих робіт на 2016 рік спрямована на відпрацю­ван­ня насамперед низькозольних за­пасів вугілля. Тоді не обтяжена витра­та­ми на збагачення товарна продукція скеровується безпосередньо спожи­вачам.грицак1

- Щоб якнайшвидше збалансувати фінансово-економічні показники та ви­йти на прибуткову роботу, на шахті “Лі­сова” очисні роботи сконцентрували в лавах на Сокальському пласті, де високоякісне вугілля, – розповідає ди­рек­тор шахти Ігор Дзік. – Торік у серпні за­працювала лава №176 з добовим навантаженням 790 тонн, а  оконтурену ще в березні 2015 року лаву №173 із за­пасами 161 тис тонн здано в експлуа­­тацію лише в грудні. В.о. генера­ль­ного директора ДП “Львіввугілля” Анд­рій Дя­ченко доклав чимало зусиль, щоб за рахунок внутрішніх резервів облад­нати цей комплексно-меха­нізо­ваний забій, придбати необхідні мате­ріали. Із запус­ком цієї лави шахта від­разу ви­йшла на прибуток.

З цих двох лав йде вугілля зольніс­тю до 30%, яке напряму відправ­ляють споживачам. План з вуглевидобутку “Лісової” на 2016 рік – 205 тис тонн. Най­болючіша проблема – відсут­ність сучас­ного гірничого обладнання. Вос­тан­нє нові комплекс КМ-87 і ком­байн РКУ-10 гірники отримали в  2004 році, й, хо­ча ставляться до техніки бе­реж­ливо, під­тримувати її понад десять років у робо­чому стані без капітально­го ремон­ту до­сить складно.

- Механік дільниці Володимир Гузар має великий досвід роботи, – говорить начальник видобувної дільниці Степан Гри­цак. – Бригадир Іван Троцько, лан­кові Михайло Грабар, Микола Бекеш, Роман Равлінко, Руслан Солодков, Сер­­­гій Рабчук, Андрій Федиш, Роман Кова­льов­ський та Олег Дирда завжди вмі­ють налаштувати шахтарів на зла­год­жену роботу. Електрослюсарі Анд­рій Івашків, Віктор Федишин, Богдан Рудий, Андрій Жук, Юрій Мазуркевич та Анд­рій Гайдук сумлінно проводять ревізію та ремонт обладнання. Знають, що го­ловне – передати  справ­ні механіз­ми з рук у руки. Складнощів вис­тачає що­дня, але працюємо у “плані”, бо кожен знає:не підвів колег, виклався на повну можна сподіватися на дос­тойну зар­плату. Лінивих шахта не лю­бить.

Заплановано на перспективу ще одну потужну “сокальську” лаву № 166 довжиною 270 м та потуж­ністю пласта 1,7 м, із запасами 400 тис  тонн низько­зо­ль­ного вугілля, яка з початку 2017 ро­­ку працюватиме з добовим наван­таженням 950 тонн до ІІ кварталу 2018 року. Колектив дільниці прохідни­цьких робіт, очолюваний Олександром Ти­тю­ком, завершить її оконтурення до жовт­ня цього року.

Марія ЛУЦЕНКО

На фото: (зліва направо) гірни­чий майстер Юрій Жук, ГОЗ Андрій Біль­ський, машиніст гірничих виїм­кових ма­шин Юрій Петрівський та на­­ча­льник вуглевидобувної діль­ниці Степан Грицак.

За матеріалами газети «Гірник»