Контакти

Завідувач відділу інтернет сайту

тел. +38(03257)2-32-39

E-mail:

shahtar_galich@meta.ua

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Вересень 2016
П В С Ч П С Н
« Сер   Жов »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архів

боднар“Затвердити під державні гарантії стратегію фінансової під­тримки, реструктуризації та мо­дернізації вугільної галузі”, - петицію під такою на­звою за­реєстрував на сайті Кабінету міністрів України де­путат Вер­ховної Ради Укра­їни Михайло Бондар. Збір під­писів розпо­чався 30 серпня ц. р. Для того, щоб петицію розглянув Кабмін, вона має набрати не менше 25 000 го­лосів протягом не більше трьох місяців з дня опри­люд­нення. На вечір вівторока, 6 вересня їх було 125.

Марія КРЕЧКІВСЬКА.

Чому нам, жителям шах­тар­ського краю, важливо під­три­мати звернення народного депутата Михайла Бондара до Кабінету міністрів України?

Йдеться про необхідність змін у ставленні держави до вугільної галузі, без яких, на переконання нардепа, сер­йозні труднощі пере­слідува­тимуть гірничі колективи ще протягом багатьох років. Коли ж українські шахти, в т.ч. і ДП “Львіввугілля”, мати­муть перс­пективу, тисячі наших краян бу­дуть з роботою, надхо­дитимуть відрахування в місто.

Народний депутат Михайло Бондар пропонує “з метою комп­лексного розв’язання проб­лемних питань функціо­нуван­ня вугільної галузі, реа­лізації системних заходів з викорис­тання її потенціалу для збіль­шення обсягів видо­бутку ву­гілля, підвищення ефектив­ності і переведення вугі­льної галузі на бездотаційний і само­окуп­ний режим діяль­ності з одно­часним вирішен­ням еко­логіч­них і соціальних проблем шах­тарських регіонів і ство­рення сприятливих інвес­ти­ційних умов для привати­зації шахт, зобо­в’язати Мініс­терство енерге­тики та вугіль­ної про­мисловості України роз­робити та внести на розгляд Урядо­вого комітету Державну цільову економічну програму рефор­мування ву­гільної про­мисло­вості на період до 2020 року, з програмою ре­структу­ризації шахт, переліком збит­кових шахт, графіком за­криття, критеріями відбору шахт, пла­ном реструк­туризації та мо­дернізації шахт”.

Михайло Бондар бачить не­обхідність у тому, щоб затвер­дити стратегію фінансової під­тримки, реструктуризації та модернізації вугільної галузі вже до кінця вересня ц. р., надав­ши їй державні гарантії.

Тим часом, у вівторок, 6 ве­ресня, представники вугіль­них та інших галузевих профспілок Червонограда, Нововолинсь­ка та з інших міст України про­вели акцію протесту під стінами Верховної Ради.

Профспілки знову наголо­сили владі про її обов’язок дбати про добробут народу, а не впроваджувати реформи за рахунок збідніння населен­ня. Їх перша вимога: у зв’язку з падінням життєвого рівня гро­мадян в умовах девальвації національної валюти, необґ­рунтованого підвищення та­рифів на комунальні послуги та енергоносії підвищити зар­плату та соціальні виплати всім категоріям населення у три рази. Акцію протесту орга­нізувала Конфедерація віль­них профспілок України та її галу­зеві профспілкові організації.

За матеріалами газети «Новини Прибужжя»ПЕРЕДПЛАТА-2016копирование