Контакти

Завідувач відділу інтернет сайту

тел. +38(03257)2-32-39

E-mail:

shahtar_galich@meta.ua

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Листопад 2017
П В С Ч П С Н
« Жов   Гру »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Архів

Група шахтарів-донорів вже шість років поспіль про­довжує свою благо­дійну мі­сію. Наприкінці ве­ресня вони зно­ву прийшли на допо­могу онко­хво­рим дітям. Із зданих гірниками порцій крові виго­тов­ля­ють спеціальні препа­рати, які ад­рес­но на­прав­­ляють у від­ді­лен­ня гема­то­логії та інтенсив­ної хіміоте­рапії Західноук­раїн­­ського спе­ціа­лізо­ваного дитя­чого ме­дич­ного центру.

21919253_249951728861261_50601647_n 21979100_249951625527938_1998413264_n

- Окрім доброї волі – ста­ти донором крові, перед по­їздкою потрібно вирішити чи­мало пи­тань, – говорить орга­нізатор, дос­­відчений донор, ветеран праці, ко­­лишній електро­слю­сар ша­хти “Межирічанська” Іван Шабля. -  По-перше, знай­ти транс­порт, щоб доїхати  до  Ль­вова, а по-дру­ге, ос­кі­льки  гір­ники пра­цюють за чіт­ким гра­фі­ком, потрібно, щоб ке­рів­ники діль­ниць знайшли за­міну та відпус­тили хлопців на день.

Цьо­го разу  у центр крові по­їха­ло ба­­гато нових лю­дей. Збі­ль­ши­лася кіль­кість шахта­рів з “Межирічанської”, за що ду­же вдячний директору шах­­ти Ігорю Кро­кошу, який з ро­зу­мін­ням по­ставився до на­шої ініціативи. З цієї копальні вперше для хворих дітей кров здали Володимир Ко­ля­да, Станіслав  Сковрон, Андрій Опа­­­нович, Володимир Же­­ре­бе­ць­­кий, Володимир Пе­рун та Ана­толій  Проць. З “Від­род­ження” відміт­­ку у по­свід­ченні донора вкотре отри­­мали Яро­слав Гор­ба­тюк, Ми­­хайло Ка­нюк,Олег Смо­­лін, Воло­ди­­­мир Савлик, Во­ло­димир Ма­ли­ць­­кий, Воло­ди­­мир По­су­­хо­всь­кий, Віктор Скібінський, а з  “Ве­-лико­мос­­­­­тівсь­кої” їздив Олег Вой­ті­хов­­­­­ський.

Завідуюча відді­лен­ням, кан­дидат медичних наук Іри­на Цим­балюк вдячна гір­ни­кам за таку організо­ваність та допомогу у порятунку ма­ле­нь­ких па­цієнтів.

Група гірників-донорів (на фото)  ви­словлює  ве­ли­ку  по­дяку де­­пу­тату Ль­вів­сь­кої облас­ної ра­ди Ігорю Гра­бін­сько­му, що надав тра­нс­­порт для липне­вої по­їзд­­ки. До­лу­чив­­ся до до­помоги донорам й  міський  го­лова Чер­воно­гра­да Андрій Залівський, за сприяння яко­го пере­візник Анатолій Ва­си­ли­шин на­дав транспорт для по­їздки у ве­ресні.

Марія ЛУЦЕНКО

За матеріалами газети «Гірник»