Контакти

ДП «Львіввугілля»

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Серпень 2016
П В С Ч П С Н
« Лип   Вер »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Архів

Жодна  установа  не  може обій­тись  без  бухгалтера. Журна­ліс­ти “Гір­ника” завітали у бухгалтерію шахти “Сте­пова”.

 Це одна із найстаровинніших про­фесій. Цікаве походження назви. З дав­ніх-давен людей, що вели фінан­совий облік, називали просто писцями. Пер­шого бухгалтера призначено нака­зом імператора ще у ХV столітті у Ав­стрій­ській імперії, а саме слово по­­хо­дить від німецького Buch – книга, Halter-той, що її тримає, і в перекладі оз­начає “реєстратор господарських опе­рацій або  відповідальний  за  орга­нізацію і пра­­вильне прочитання облікових да­них”.

Працівниці бухгалтерії зосеред­жені та заглиблені у роботу: свято свя­том, а за кілька днів треба здати півріч­ний звіт, тому усе спрямоване на дета­­льне підбиття фінансово-еконо­міч­них показників вугільного підприємства.

DSCF3303

У  кабінеті головного бухгалтера Гали­ни Пирки (на фото – в центрі) -відчинені двері. Щокілька хвилин захо­дять люди: гірники підписують довідки, працівники відділів – узгоджують, як пра­вильно оформити  документи, бух­гал­тери обговорюють поточні питання. До того ж постійно дзвонить телефон. То­му наша розмова видалася швид­кою, але змістов­ною :

- У мене чимало років бухгалтер­ського стажу, – говорить Галина Іванів­на, – працювала спочатку на шахті “Бен­дюзька” під керівництвом людей, яких вважаю своїми вчителями по професії-головного бухгалтера Дениса Мажака та його заступника Надії Савчук, а після закриття копальні перейшла на “Сте­пову”. Повинна зазначити, що за ці ро­ки вимоги до бухгалтерів значно зро-с­­ли. Окрім профільної освіти та відпо­відного рівня комп’ютерної грамотності, для виконання робіт з ведення бух­галтерського обліку господарських опе­рацій, зобов’язань та майна потрібно знати законодавчі акти, постанови, роз­порядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали. А законо­дав­ство в Україні постійно змінюється.

Ведення фінансової діяльності дер­жавних шахт суворо контролюється і перевіряється. І хоча шахта “Степова” як відокремлений підрозділ основну звіт­ність здає у ДП “Львіввугілля”, тісно співпрацюємо й з Сокальським відді­лен­­ням Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Голов­ного управління ДФС у Львівській об­лас­ті, місцевими пенсійним фондом та фондами соціального страхування тощо. Як відповідальні за фінансову дис­ци­пліну, бухгалтери постійно на зв’яз­ку з матеріально відповідальними особами – начальниками виробничих ді­ль­ниць й стежать, щоб уся докумен­тація на придбання чи передачу певних засобів виробництва, техніки, запчас­тин була оформлена вірно та вчасно. Окрім того, бухгалтерія веде облік роз­ра­хунків з постачальниками, відоб­ра­ження на рахунках бухгалтерського об­­ліку операцій, пов’язаних з рухом ос­-новних засобів, матеріально-вироб­ни­чих запасів і грошових коштів. Кожен бухгалтер за своїм напрямом готує дані для складання податкової, фінансової та статистичної звітності.

Колектив  бухгалтерії – це  насам­перед кваліфіковані досвідчені фахівці-заступник головного бухгалтера Олена Шумада, заступник з фінансів Наталія Стреченюк. За проведення банківських операцій відповідає Оксана Мороз, об­лік матеріалів ведуть Оксана Пасіч­ник та Тетяна Орищин, облік основних за­собів – Ольга Дутка, усі касові опе­рації – Наталія Ярмушинська. Началь­ник роз­ра­хун­кового відділу Галина Га­вал­ко та бухгалтери Оксана Денисенко, Тетяна Грабовець, Надія Ярмушинська прово­дять нарахування оплати праці праців­никам, до них же звертаються за чис­лен­ними довідками гірники та колишні працівники. Бухгалтер їдальні Оксана Макарова та бухгалтер дошкільного на­вчального  закладу  Марія Аза­рова від­по­відають за ведення бух­галтер­сь­кого обліку цих установ.

- Зараз триває передача дошкіль­ного навчального закладу №19 “Зіроч­ка” та гуртожитку шахти у комунальну власність Червонограда, у якій безпо­середньо задіяні працівники бухгал­те­рії, – зазначає Галина Пирка. – Тому на­ван­таження  зросло,  але з усіма свої­ми завданнями справляємось, уважно вив­чаємо  зміни  у зако­но­давстві  й  готові пра­цювати у су­час­­­­них реаліях.

Марія ЛУЦЕНКО

За матеріалами газети «Гірник»