Контакти

Завідувач відділу інтернет сайту

тел. +38(03257)2-32-39

E-mail:

shahtar_galich@meta.ua

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Квітень 2017
П В С Ч П С Н
« Бер   Тра »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів

медМабуть не  існує  більш  почесної справи, ніж допомагати людям, котрі по­­трапили в біду, рятуючи їм життя. Це щоденна  кропітка  робота медпраців­ників, їх повсякденний под­виг, який вони ск­ром­но здійснюють під приці­лом ри­зи­ку.

Медбрат  підземного  здо­ров­пун­кту шахти “Степова” Андрій ДОЛІНОВСЬКИЙ працює тут п’ять років, надаю­­чи першу невідкладну допомо­гу шахтарям, якщо ті її потребують.

 Він родом із міста Великі Мости Со­­кальського  району. Після  закінчення се­редньої школи, вступив в Київське ме­дичне училище №4 за спеціальністю мед­брат, бо хотів допомагати людям, хоча в родині не було нікого з лікарів. Бу­­­ли спроби вступити в медичний інс­титут, але не судилося, пізніше служба в армії. Дванадцять років пропра­цю­вав­ши в реанімаційному відділенні Черво­ноградської міської лікарні мед­бра­том-анестезистом, перейшов працювати в мед­пункт шахти “Степова”.

- Робочий день 2 березня, як і всі інші дні, для мене розпочався  як завжди зі спуску в підземний медпункт, який знахо­диться за чотири кілометри від ство­ла, – пригадує Андрій Володими­ро­вич. – Там, я звично перевіряю чи є всі необхідні  медикаменти, перев’язочні ма­теріали, чи потрібно щось оновити, при­й­маю шахтарів зі скаргами на здо­ро­в’я, надаю їм медичну допомогу. Рап­том до мене забіг заступник директора з охорони праці Юрій Завада і стур­бо­вано сказав щоб я брав сумку із ме­дика­мен­тами, бо неподалік сталася ава­рія. Вже дорогою мені назустріч ве­ли об­пе­чених гірників, я їм миттю надав пер­шу медич­ну допомогу, а далі по­ранених ставало чимраз, то більше. Ме­ні одному було б важ­ко впоратися із такою кількіс­тю трав­мованих, якби не сто­роння допо­мога шахтарів. Вони вико­нували всі мої вказівки: перев’язували поранених, від­в­одили їх у безпечне місце та оброб­ля­ли рани і давали знеболюючі.

А­ндрій Доліновський продовжує спу­с­катися в шахту, намагається не зга­дувати про той трагічний день.

- Під час роботи в реанімації, таких ситуа­цій було дуже багато, тому рятува­ти жит­тя доводилося не один раз, а тут треба було рятувати людей якомога бі­ль­ше, а це найголовніше, -  скро­мно до­дав медбрат.

Добре про свого колегу відзивають­­ся у колективі, який очолює завіду­вачка медпунктом шахти “Степова” Вален­ти­на Ткачук.

- З Андрієм Володимировичем, ми працюємо  п’ять років, – розповідає Ва­лентина  Миколаївна. – Він у нас дуже скромний, ерудований, грамотний, пунк­туальний, надає медичну допомогу про­фесійно, цікавиться медициною по всіх напрямках. Я й сама з ним раджуся що­до якихось медпрепаратів. Ми пишаємо­ся  його мужністю, адже  завдяки  його опе­ративності вдалося врятувати життя гірників.

Своїм наставником Андрій називає анестезіолога реанімаційного відділення Черво­ноградської міської лікарні Степа­на Мульку, з яким працював. Саме від нього він перейняв багато знань про ме­ди­цину, а той радо ділився з ним. Нази­ває його природженим вчителем, але й сам не лінується підглянути в підручник чи соцмережу, бо вважає, що медику що­дня потрібно вчитися і вдоскона­лю­вати себе.

Адміністрація ДП “Львіввугілля” по­дала клопотання до Міністерства енер­ге­тики і вугільної промисловості України про нагородження державною нагоро­дою України – медаллю “За врятоване життя” медбрата шахти “Степова” Анд­рія Доліновського.

Ігор ЙОСИПІВ

За матеріалами газети «Гірник».