Контакти

Завідувач відділу інтернет сайту

тел. +38(03257)2-32-39

E-mail:

shahtar_galich@meta.ua

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Квітень 2017
П В С Ч П С Н
« Бер   Тра »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів

85145Згідно з Постановою Кабміну від 16.03.2017 р. №145  “Деякі питання соціа­­льного захисту застрахованих осіб”, яка набула чинності 18.03.2017р., за­тверджено коефіцієнт перерахування сум щомі­сяч­­них страхових виплат (регресу) з 1 бе­­резня 2017 року у розмірі 1,236.

З метою виконання частини другої стат­ті 37 Закону України “Про загальнообо­в’яз­кове соціальне страхування” відділен­ням виконавчої дирекції Фонду ССВНВВ у м. Червонограді проведено перерахунок сум щомісячних страхових виплат потерпі­лим на виробництві (членам їх сімей) на даний коефіцієнт. Перерахунок було про­ве­дено майже 12 тис. потерпілим на ви­роб­ництві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Відділенням було проведено перера­ху­нок і внутрішньо переміщеним особам (їх на обліку 17 чоловік), які на даний час отримують виплати.

Перераховані суми за березень 2017р. по­терпілі на виробництві отримали на по­чатку квітня.

Окремо хотілося б подякувати активіс­там громадських організацій: Спілці шах­тарів-інвалідів праці Галичини (голова Василь Закала) та Львівській обласній ор­ганізації “Спілка шахтарів-інвалідів” (Іван По­горілець), які неодноразово брали ак­тив­ну участь у засіданнях урядових комісій з даного питання.

Однак важливо пояснити, що, врахо­вую­чи великий розмір індексації, нараху­ван­ня якої проводиться Фондом відповідно до Закону України “Про індексацію грошо­вих доходів населення” та Порядку прове­ден­ня індексації грошових доходів насе­лен­ня, реального підняття щомісячних страхо­вих виплат не відбудеться, врахо­вуючи високий рівень інфляції протягом остан­ніх років. Розмір індексації сьогодні сягає майже 90% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1тис. 247грн), адже останній перерахунок Фондом прово­дився 1 березня 2014 року.

Про окремі особливості березневого перерахунку в прикладах:

1. За лютий місяць потерпілий на ви­робництві отримав 2 тис. 500 грн., де 2тис. грн. – щомісячні страхові виплати, 500 грн. – індексація  поточна, базовий місяць для на­рахування індексації – травень 2015р., перерахунок буде проведено таким чином: 2000,00х1,236=2472,00 грн. У бе­резні сума збільшення щомісяч­них страхо­вих виплат становить 472 грн. (472 < 500). Отже ви­плата буде становити 2 тис. 500 грн., де 2 тис. 472 грн. – щомісячні страхові виплати, 28 грн. – фіксована індек­сація. Для про­ве­дення подальшої поточної ін­дексації роз­рахунок індексу споживчих цін здійснює­ть­ся з березня 2017р.

2. За лютий місяць потерпілий на ви­робництві отримав 3 тис. 500 грн., де 3 тис. грн. – щомісячні страхові виплати,500 грн. – індексація поточна, базовий місяць для на­рахування індексації – травень 2015 р. Пе­ре­рахунок буде проведено таким чином: 3000,00х1,236=3708,00 грн. У бе­резні сума збільшення щомісячних стра­хових виплат ста­новить 708 грн., оскільки дана сума пе­ревищила суму індексації (708 > 500), сума індексації у місяці підвищення не нара­хо­вується. Для прове­дення подальшої індек­са­ції розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з бе­резня 2017р.

3. За лютий місяць потерпілий на ви­робництві отримав 1 тис. 500 грн., де 1 тис. 500 грн. – щомісячні страхові виплати, ін­дексація не нараховувалась (потерпілий був затруднений); перерахунок буде про­ведено таким чином: 1500,00х1,236= 1854,00 грн. (суму збільшення щомісячних стра­хових виплат збільшено на 354 грн.). При звіль­ненні з роботи для проведення пода­льшої індексації розрахунок індексу спо­жив­чих цін здійснюється з березня 2017 ро­ку.

Мирослав ПУЩИК,

заступник начальника відділення виконавчої

дирекції Фонду ССВНВВ у м. Червонограді

За матеріалами газети «Гірник».